Slutstilling 2017/2018

1 Joker

Fra venstre ses Andreas, Evy, Maria og Mathias