Slutstilling 2017/2018

1 S.A.S

2 Center 

3 Joker

Fra venstre ses Majbrith, Malene og Allan